Беларускі паэт, празаік, перакладчык
Сяргей Іванавіч Грахоўскi
Вершы
ГалоЎная
Біяграфія
Бібліяграфія
Артыкулы. Жыцццё і творчасць
Галерэя
АрхiЎ
Сувязь з наведвальнiкамi
Вершы
Паэмы
Пераклады
Проза
Успамiны. Публiцыстыка
Дзiцячая лiтаратура
Аўдыёзапісы
Спіс “адметных” вершаў (хрэстаматыйных, любімых, вядомых)
Душа
Белыя ліпы
Плынь
***Я цябе прыгадаў
Мама
***Ты, мабыць, добра ведаеш…
Дубовы ліст
Словы
Пачатак
***Як я жыў без цябе
Казка
Лясы, лясы
Шыпшына
***Зямля, я з табою …
Дзве радасці
Няміга
Страчаная маладосць
Рэквіем рукапісам
Стары млын
Пачакай
Саксафаніст
Мой лепшы твор
Сумую па табе, сумую
***І праз гады
Ростань з маладосцю
Верасніца
Адно жаданне
Дарога да Волі
Радзіма
Добры дзень
Белыя ліпы
Ноч над Мінскам
На таёжнай дарозе
Вера   [Чытаць]
Дубовы ліст   [Чытаць]
Пачатак   [Чытаць]
Мястэчка   [Чытаць]
Чужыя
Няміга   [Чытаць]
Малітва   [Чытаць]
Гонар Беларусі
Народ
Пад небам Беларусі
Вячэрняя малітва
Замова   [Чытаць]
Дарога да Волі*
Адданасць
Ветразь
***І праз гады…   [Чытаць]
Броня   [Чытаць]
Верасніца   [Чытаць]
Не веру*
***Мінуць гады…
Любоў Дзякуй богу
Адно жаданне
[Скачаць вершы на тэму "Радзiма"]
Маці
Мама   [Чытаць]
Матчына песня   [Чытаць]
Пакуль жывая маці
Вяртанне…
[Скачаць вершы на тэму "Маці"]
Каханне
Жонка   [Чытаць]
***Я цябе прыгадаў   [Чытаць]
Сляды
Твой голас   [Чытаць]
***Ты, мабыць, добра ведаеш сама …   [Чытаць]
***Як я жыў без цябе…   [Чытаць]
***Нас разлучалі вёрсты і гады…
***Будзь музаю маёй   [Чытаць]
Бывай
***Дагарае леташняе лісце…
Незваротнае
Закаханым
***Снег завейвае плечы…
***Лісты не прыходзяць…
Мінае лета
Апошняя элегія   [Чытаць]
Дзве радасці   [Чытаць]
Зорная фантазія
Каханая
У бязгрэшным прытулку
Салодкае віно   [Чытаць]
***Сумую па табе, сумую…   [Чытаць]
Таямніца
Начная казка
***Не думаў, што асіліць боль мяне
Грэшны сон
Пасля ростані
Вяршыня кахання   [Чытаць]
[Скачаць вершы на тэму "Каханне"]
Прырода
Начлег
Ласіны след
Хмель
Лясы, лясы   [Чытаць]
Пралескі
Сосны
Сцюжа   [Чытаць]
Адліга
Снег і снег
Зімовы сум   [Чытаць]
Начлежныя ночы
Вераснёвае
Завея   [Чытаць]
Вераснёвы цвет   [Чытаць]
[Скачаць вершы на тэму "Прырода"]
Мінулае
Вечныя
19 кастрычніка   [Чытаць]
Страчаная маладосць   [Чытаць]
Згаслыя свечкі   [Чытаць]
Рэквіем рукапісам   [Чытаць]
Сцюжы
Стары млын   [Чытаць]
Стук   [Чытаць]
Асацыяцыі   [Чытаць]
Невядомыя акцёры
Сувой жыцця   [Чытаць]
Маўчанне
Няволя
Памяці ненапісаных вершаў
Зорна, ветрана, зіма…
***Лісты не прыходзяць…
Пакаянне   [Чытаць]
Развітанне з Іслаччу
Вяртанне ў восень
***Масты ў мінулае згарэлі…
***Я траціў усё без аглядкі
Мінае лета
Трамвайны завулак
На сконе веку   [Чытаць]
Прадчуванне
Вяртанне ў маладосць
Кропля каліны
Памяць
Ростань з маладосцю   [Чытаць]
Позні час
Запознены ўспамін
[Скачаць вершы на тэму "Мінулае"]
Вакол жыццё
Табе зайздросціць сонца [Чытаць]
Сунічны сок [Чытаць]
Дачка [Чытаць]
На катку
Званы [Чытаць]
Казка [Чытаць]
Сівы салавей [Чытаць]
Каралі
Купалле
Размова з А.Пысіным
Журавы
Пачакай [Чытаць]
Саксафаніст [Чытаць]
Мой лепшы твор [Чытаць]
Коні [Чытаць]
Рай на Прыпяці [Чытаць]
Стары конь [Чытаць]
Тэлефон
Бомжы
***Дабро перамагае ў казках…
Каштаны
Мой верасень [Чытаць]
На парозе
Без слёз
Трагедыі
***З нас кожны без вагання…
Наступны век
Трывожны сон
Шаман
Спадзяюся на сустрэчу…
Мае сябры
Пойдзем удваіх [Чытаць]
Любая мая
Развядзёнка
Люба
Свята душы
Закон сумлення
Прадчуванне
Старасць
Бяссонне
Дзеці
[Скачаць вершы на тэму "Вакол жыццё"]
Думкі, думкі
Душа   [Чытаць]
Плынь   [Чытаць]
Словы   [Чытаць]
Выратаванне   [Чытаць]
Шыпшына  [Чытаць]
***Зямля, я сабою…   [Чытаць]
Разуменне
І першы і апошні   [Чытаць]
Слова
Мак
Адзін радок лемантара
***Пакойчык у фіранках і вазонах
***Не абміні чужой бяды…
Пачакай   [Чытаць]
Самасуд   [Чытаць]
Асабістае
Непазбежнасць   [Чытаць]
Здзіўленне
На самоце
Дваістасць
Утопія
Кругазварот
Тры цені
Двайнік   [Чытаць]
Бог на зямлі
Прысяга
Ветрана
Астылы прысак
Вечныя кругі
Зман
Перад споведдзю
Забытая дарога
***Жыццё дагарае, як свечка…   [Чытаць]
Фантазія   [Чытаць]
Безназоўны
Надзея
Прызнанне
Спадчына
Паэзія   [Чытаць]
***Незавершаны верш …   [Чытаць]
Мелодыя
Паэты
[Скачаць вершы на тэму "Думкі,думкі"]


©2010-2010, Таццяна Грахоўская. Усе правы абаронены.