Беларускі паэт, празаік, перакладчык
Сяргей Іванавіч Грахоўскi
Успамiны. Публiцыстыка
ГалоЎная
Біяграфія
Бібліяграфія
Артыкулы. Жыцццё і творчасць
Галерэя
АрхiЎ
Сувязь з наведвальнiкамi
Вершы
Паэмы
Пераклады
Проза
Успамiны. Публiцыстыка
Дзiцячая лiтаратура
Аўдыёзапісы
Прадстаўленыя на сайце успаміны ў асноўным надрукаваны ў Зб. “Так і было” (Выд. “Мастацкая літаратура” 1986г). Зборнік “Так і было” выходзіў цяжка, як, бадай ні адзін, ні папярэдні, ні наступны. 1986год – яшчэ працавала цэнзура па савецкіх стандартах. Прычыны вы зразумееце па трох абзацах з дзённікаў пісьменніка.

“4.01.85г. …А на стале – скрэмзаны рукапіс маёй кнігі “Так і было”, скрэмзаны толькі там, дзе ёсць хоць намёк на падзеі самае змрочнае пары. А хіба яе выкрасліш з лёсаў многіх маіх сучаснікаў, хіба абмінеш цэлае двадцацігоддзе? …”
“9.01.85г. Штодня псую рукапіс “Так і было”. Так і не разумею, каго абдурваем, хаваючы галаву пад крыло?...”
“18.01.85г. … Рукапіс сваёй пакалечанай будучай кнігі здаў. Назваў яе “Так і было”. На вялікі жаль, многае было зусім не так. Каб расказаў, як яно было, кніга была б вартая ўвагі. …”


Аўтарскія варыянты захоўваюцца ў “Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва” .


Змест
 • 3 кагорты першых (А.Александровіч)
 • У БЯДЗЕ НЕ ПАКІДАЙ (А.Бачыла)
 • Мой Аляксандр Блок (урывак)
 • КВЕТКІ I ВЕЧНЫ АГОНЬ (Я.Бобрык)
 • УРОКІ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ (П.Броўка)      [Чытаць]
 • УСЁ АДНА ПЕСНЯ (К.Буйло)
 • НІБЫ ЎЧОРА БЫЛО (З.Бядуля)
 • 3 РАЗВЕДЧЫКАЎ ШЧАСЦЯ (В.ВІТКА)
 • ГАЛУБІНЫ ВЫРАЙ (Галубок)
 • ПАЭТ —ЗАЎСЁДЫ ПАЭТ (У.Дубоўка)
 • ЛУКАШ КАЛЮГА
 • НЕДАПІТЫ БЯРОЗАВІК (Ул.Карпаў)
 • ВЕЧНЫ ПАДАРОЖНЫ (А.Куляшоў)       [Чытаць]
 • ІСКРЫНКІ ПАМЯЦІ(Купала)      [Чытаць]
 • КУПАЛІХА
 • ЗАЖУРАНЫЯ ЖУРАЎЛІ (М.Лынькоў)
 • МУДРЭЦ 3 ДУШОЮ ХЛАПЧУКА(Янка Маўр)
 • ТАК I ЗАСТАЎСЯ МАЛАДЫМ... (Б.Мікуліч)
 • ЧАГО НЕ ПАСПЕЎ СКАЗАЦЬ (А.Пальчэўскі)
 • ПЕРШЫ З'ЕЗД
 • ЗАПОЗНЕНЫЯ СУСТРЭЧЫ (Я.Пушча)
 • ТОЛЬКІ ДВА СЛОВЫ (К.Сіманаў)
 • ЖЫВУЦЬ У ПАМЯЦІ МАЁЙ(Юлі Таубін і Алесь Розна)
 • ДРУГОМУ СЭРЦУ ПЕРАДАМ (Ул.Хадыка)
 • САВЕЦКАЯ, № 68 (Дом пісьменніка)
 • Поклонитесь родной земле (М.Забэйда)
 • Рэквіем па другу (Ю.Лявонны)
 • Так погибали поэты
 • Два лёсы – дзве трагедыі
 • Пакуль памятаюць - жывеш (М.П.Лобан)    [Скачаць]

[Скачаць усе успамiны i публiцыстыку (.rar)]
©2010-2010, Таццяна Грахоўская. Усе правы абаронены.