Беларускі паэт, празаік, перакладчык
Сяргей Іванавіч Грахоўскi
Пераклады
ГалоЎная
Біяграфія
Бібліяграфія
Артыкулы. Жыцццё і творчасць
Галерэя
АрхiЎ
Сувязь з наведвальнiкамi
Вершы
Паэмы
Пераклады
Проза
Успамiны. Публiцыстыка
Дзiцячая лiтаратура
Аўдыёзапісы
“Грахоўскі - перакладчык непераўзыдзены майстар гэтага роду дзейнасці” (Л. Савік). Ён перакладаў з рускай, украінскай (без падрадкоўнікаў), грузінскай, армянскай, літоўскай, латышскай, аварскай, азербайджанскай, узбекскай, калмыцкай чэшскай паэзіі і іншых. У артыкуле “Мой Аляксандр Блок” ёсць абзацы прысвечаныя менавіта творчаму працэсу пераклада. Найбольш поўна пераклады прадстаўлены у зб. “Аляксандр Блок” (1980г), Міхаіл Дудзін “Пасля спаткання” (1984г.), у 2-х томніку (1983г, 2 том). Але значная частка перакладаў не трапіла ў зборнікі і засталася раскіданай па перыядычных выданнях. Сярод іх пераклады з Набокава, Гумілёва, Меражкоўскага Хадасевіча, Бёрнса і многія іншыя.

А.Блок

*** Заходжу я ў цёмныя храмы   [Чытаць]
***Я гляджу на мяцеліцу зорную
*** Дзеўчына пела ў царкоўным хоры   [Чытаць]
Незнаёмка
*** Аб доблесці, аб подзвігах, аб славе
*** Русь мая, доля мая неадольная
На чыгунцы
*** О, я жадаю прагна жыць
Салаўіны сад (урывак)

[Скачаць пераклады Блока]


М.Дудзін

Стары журавель  [Чытаць]
***Пакуль яшчэ свядомасць дрэмле…
*** У ліпені з абочынаў…
*** Відаць жыццёвай чашы дно…
*** Сярод раслінаў я не геній…
*** Да пагранічнай паласы я…
За кругам круг

А.Пушкін

Анчар

Л.Украінка

*** Скрозь – слёзы, плач і прычытанні…
*** Гавораць вусны…   [Чытаць]

М.Забалоцкі

Непрыгожая дзяўчынка   [Чытаць]
Аблятаюць апошнія макі
Выпадак на вялікім канале


[Скачаць пераклады]
©2010-2010, Таццяна Грахоўская. Усе правы абаронены.